Posts

Es werden Posts vom August, 2014 angezeigt.

Osmanlı sonrası Cumhuriyet ve yaşanan değişimler

Bild
Osmanlı sonrası toplumsal değişiklik ve dönüşümler hakkında ciltlerce kitaplar, yüzlerce makaleler yazılmıştır şu zamana kadar. Kimisi Cumhuriyeti modern ve yenilikçi tarafından ele alıp kendi fikir yapısına göre övmüş, kimisi ise tarihi mirasa olan bağlılığına dayanarak Cumhuriyet ile birlikte gelen yeni yönetim tarzını yerden yere vurmuştur.
Fakat gerçek şu ki, Cumhuriyetin gelişi ile birlikte Anadolu topraklarında büyük değişimler olmuş, insanlar, toplumun düşünce ve fikir yapısı, yaşam tarzı ciddi bir dönüşüm ve değişim ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle toplumun geleneksel ve tarihsel ruhunun bu yeniliklerle birlikte gayet yozlaştırıldığı gözlemlenebilir. Batı'yı örnek almış bir yönetim tarzı ile bu tür değişimlerin olması gayet doğal bir hal alıyor, zira bugün Batı toplumunu gözlemlediğimizde dini yaşam ile, hırıstiyanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir nesilin yetiştiği, tam tersine, bu tür özelliklerle yetişen insanların gerizekalı ve/ya gerici olarak damga…